filesmonster download gays

They have arrived! Canon 17-120mm T2.95 Lens

They have arrived! Canon 17-120mm T2.95 Lens

Canon 17-120mm by Max Dewoon

Nu i sommar släpper Canon sin nya Cine-Servo zoom (17-120 mm T2.95-3,9.)

Precis som annan broadcast-optik från Canon har den en sidomonterad servo. Den stora skillnaden är att den här zoomen är redo för 4K och har en bild cirkel på 31,7mm vilket innebär att den med lätthet klarar super 35mm sensorerna som sitter i Arri Alexa och Sony F5/F55. Den fungerar att använda tillsammans med Red Dragon och klarar dess 5,5K upplösning utan problem.

Fram till nu har Fujinon mer eller mindre haft monopol i det här segmentet med sin fantastiska Cabrio zoom. (19-90mm 2.9).

Det som imponerar med Canons nya optik är det stora zoomspannet som ger möjlighet att komma riktigt nära eller gå ut i en vid bild utan att behöva byta optik. Vi ser en möjlighet att zoomen blir en tidsbesparare under inspelning.

Zoomens T-stopp är T2,95-T3,9. Den håller T2,95 till man går närmare än 90mm. Efter 90mm stängs iris gradvis till T3,9 vid 120mm.

Servon har ett stopp vid 90mm som kan aktiveras för de situationer där man inte kan tappa ljus. En riktigt bra lösning!

Vid en snabb jämförelse mellan de två zoomarna är Fujinonen 200g lättare och två centimeter kortare. Canon däremot har ett smidigare bak-parti vilket innebär att servon och i sin tur operatörens hand kommer närmare kamerans centrum och ger ökad stabilitet.

Precis som Fujinonen har även Canon fluorescerande skalor för att underlätta arbete i mörker. Båda zoomarna har en frontdiameter på 114mm och alltså är det inga problem att använda t.ex. filter-kompendie LMB-5.

Canon använder Cooke I-Technology i sin fattning för strömöverföring, start/stopp och lins-data information till/från Sony F5 samt Arri Amira. All information kommer från servot, men behöver du inte handtaget kan detta lätt monteras av och då kan zoomen användas som vanligt.

Vi på Dagsljus ser fram mot att få hit zoomen och tror den kommer fungera utmärkt tillsammans med våra Sony F5 kameror.

Specifications

Focal Length:               17-120mm

Maximum Aperture:    T2,95 – T3,9

Iris Blades:                  11

Closest Focus:             0,85m (Finns också makro funktion)

Weight:                       2,9kg

Length:                        255mm

Front Diameter:           114mm

Canon 17-120mm by Max Dewoon

This summer Canon will release their new zoom lens Cine-Servo 17-120mm T2.95.

The zoom have a servo drive unit mounted on the right hand side of the lens like all the other canon broadcast lenses, but unlike them, this zoom is 4K ready and has an image circle of 31,7mm which means that it easily covers the super 35mm sensors of the Arri Alexa and Sony F5/F55. You can even use it on a Red Dragon with the resolution 5,5K without any problems.

Until now Fujinon have had monopoly on the market for these sort of zoom lenses with their outstanding zoom Cabrio 19-90mm 2.9.

One of the really impressive things about the Canon 17-120mm is the wide zoom range that gives you the opportunity to go both really wide and tight without switching lenses. A real time-saver on set.

The T-stop of the zoom is T2,95-T3,9. It will keep T2,95 until you go tighter than 90mm. After 90mm the iris will gradually close towards T3,9 at 120mm.

The servo drive has a stop at 90mm focal length you can activate for those situations you can’t afford to loose light. A really nice solution!

If you make a quick physical comparison of the two zooms the Fujinon is 200g lighter and two centimeters shorter, but the Canon on the other hand has a slimmer back part of the zoom which means that the servo unit and the operators hand comes closer to the center of the camera for increased stability.

Like The Fujinon the Canon has glow in the dark scales which makes it easier to pull focus in dark situations. Both of the zooms have a front diameter of 114mm, so there’s no problem to use a LMB-5 mattebox with them.

The Canon-mount uses the Cooke I-Technology to transmit power, start/stop and lens-data info from/to the Sony F5 and Arri Amira. All the information comes from the servo drive unit, but if you have no need for the handle you can easily remove it to minimize the weight and use it like any other zoom.

Here at Dagsljus we are really looking forward to get the zoom and we think it will make a really good match with our Sony F5 cameras.

Specifications

Focal Length:               17-120mm

Maximum Aperture:    T2,95 – T3,9

Iris Blades:                  11

Closest Focus:             0,85m (It also has a macro function to get really close)

Weight:                       2,9kg

Length:                        255mm

Front Diameter:           114mm

When something goes wrong with our heartiness, we sure there is a solution to any circumstances in a treatment. It isn’t troublesome for Americans to purchase remedies online. How can you do this? Revia treating alcoholism addiction in adults, as part of a recovery program. Naturally, it may also be used to solve other appeal as determined by your physician. Viagra which is used to treat impotence and similar states when erection is of low quality. A lot of consumers ask about buy viagra online canadian pharmacy. Our product tell more about the treatment of erectile dysfunction and viagra online from canada. (Read more ). Undoubtedly, for a lot of guys, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Such problems generally signal deeper ills: sexual hurt or erectile dysfunction may hide a heavy heartiness problem such as diabetes. What drug is suitable for erectile dysfunction? Not to mention, if you have more questions about Viagra ask your health care professional.

Warning: require_once(/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/wp-content/themes/dante/images/cache/24055d62b5e1193cef213c5cb41a36ed/cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/themes/dante/images/settings.php on line 1 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/wp-content/themes/dante/images/cache/24055d62b5e1193cef213c5cb41a36ed/cache.php' (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php:/storage/content/73/195673/pear/php:/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/plugins/LayerSlider/helpers/phpQuery/:/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/plugins/LayerSlider/helpers/phpQuery/plugins/') in /storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/themes/dante/images/settings.php on line 1